2019 

 • Certain information granule system as a result of sets approximation by fuzzy context, International Journal of Approximate Reasoning 111, Elsevier, pp. 1-20, 2019, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijar.2019.04.012
 • Information granule system induced by a perceptual system, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 19–27, Leipzig 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2019F147

2018

 • Autodiagnosis of Information Retrieval on the Web as a Simulation of Selected Processes of Consciousness in the Human Brain. In Biomedical Engineering and Neuroscience, W. P. Hunek, S. Paszkiel eds., Advances in Intelligent Systems and Computing 720 pp. 111-120, Springer 2018, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-75025-5_11 
 • Fuzzy granular calculations for the Sematic Web using some mathematical morphology methods – in R. Matousek (Ed.): Recent Advances in Soft Computing, MENDEL 2017, pp 233-244. Springer 2018, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97888-8_20 
 • Podstawy teorii systemów rozmytych z zadaniami. Monografia A. Walaszek-Babiszewska, A.Bryniarska, ISBN 978-83-66033-054-4, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2018

2017

2016

 • An Uncertain Diagnostic System of the Constructional and Technological Preferences. Proc. Of The 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2016, Międzyzdroje 29.08-1.09.2016.
 • Identyfikacja aktywności językowej mózgu. W monografii "Współczesne problemy w zakresie inżynierii biomedycznej i neuronauk" pod red. Sz. Paszkiel, J. Sadecki, s. 77-82, Politechnika Opolska, Opole 2016

2015

 • Inteligentne wyszukiwanie wiedzy diagnostycznej wykorzystujące rozmytą logikę opisową na przykładzie wybranej klasy obiektów diagnozowanych, rozdział w „Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów” pod red. J. Kacprzyka, s. 23-38, Warszawa 2015.
 • The Model of Possible Web Data Retrieval. Proceedings of 2nd IEEE International Conference on Cybernetics CYBCONF 2015, s. 348-353, ISBN 978-1-4799-8320-9, Gdynia 2015. (24-26 czerwiec)

2014

2013

 • Diagnostic reasoning using fuzzy descriptions of knowledge. Elektryka z. 69 Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2013.
 • An Information Retrieval Agent in Web resources. Proceedings of IADIS International Conference Intelligent Systems and Agents 2013, s. 121-125 , Prague, Czech Republic 2013.
 • The Paradox of the Fuzzy Disambiguation in the Information Retrieval. (IJARAI) International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, s. 55-58, Volume 2 No 9, 09.2013.

2012

 • Układ dynamiczny wyszukujący wiedzę rozmytą w sieci semantycznej, Elektryka z. 67 Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2012.
 • Wiedza rozmyta wyszukiwana w sieciach semantycznych i jej model w systemach danych. Technologie Komputerowe w Rozwoju Nauki, Techniki i Edukacji, Monografia seria wydawnicza Informatyka w dobie XXI wieku, s. 13-23, Radom 2012.
 • The structure of the semantic network applied in searching fuzzy knowledge. Prace Doktorantów Články Doktorandů, s. 19-24, Opole 2012.
 • Rozmywanie i wyostrzanie wiedzy w wybranych sieciach semantycznych systemów produkcji, PAR 4/2012, s. 98-104, 2012.
 • Application of the fuzzy sets method for production systems description. Elektryka z. 68 Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2012.
 • The algorithm of knowledge defuzzification in semantic network. Information Systems Architecture and Technology, Networks Design and Analysis, s. 23-32, Wrocław, 2012.
 • Systemy regułowe wyostrzania wiedzy rozmytej. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2012.

2011

 • The problem of the evolutionary searching the Web by fuzzy automata. Elektryka z. 66 Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, nr 342/2011, s. 13-14, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 • Rozmywanie i wyszukiwanie wiedzy rozmytej w sieciach semantycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, tom 1, s. 389-394, Gdańsk 2011.
 • Adekwatna defuzyfikacja wiedzy rozmytej w sieciach semantycznych. Materiały konferencyjne, XIII International PhD Workshop OWD, s. 249-254, Wisła 2011.