2017

2016

 • An Uncertain Diagnostic System of the Constructional and Technological Preferences. Proc. Of The 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2016, Międzyzdroje 29.08-1.09.2016.
 • Identyfikacja aktywności językowej mózgu. W monografii "Współczesne problemy w zakresie inżynierii biomedycznej i neuronauk" pod red. Sz. Paszkiel, J. Sadecki, s. 77-82, Politechnika Opolska, Opole 2016

2015

 • Inteligentne wyszukiwanie wiedzy diagnostycznej wykorzystujące rozmytą logikę opisową na przykładzie wybranej klasy obiektów diagnozowanych, rozdział w „Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów” pod red. J. Kacprzyka, s. 23-38, Warszawa 2015.
 • The Model of Possible Web Data Retrieval. Proceedings of 2nd IEEE International Conference on Cybernetics CYBCONF 2015, s. 348-353, ISBN 978-1-4799-8320-9, Gdynia 2015. (24-26 czerwiec)

2014

2013

 • Diagnostic reasoning using fuzzy descriptions of knowledge. Elektryka z. 69 Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2013.
 • An Information Retrieval Agent in Web resources. Proceedings of IADIS International Conference Intelligent Systems and Agents 2013, s. 121-125 , Prague, Czech Republic 2013.
 • The Paradox of the Fuzzy Disambiguation in the Information Retrieval. (IJARAI) International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, s. 55-58, Volume 2 No 9, 09.2013.

2012

 • Układ dynamiczny wyszukujący wiedzę rozmytą w sieci semantycznej, Elektryka z. 67 Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2012.
 • Wiedza rozmyta wyszukiwana w sieciach semantycznych i jej model w systemach danych. Technologie Komputerowe w Rozwoju Nauki, Techniki i Edukacji, Monografia seria wydawnicza Informatyka w dobie XXI wieku, s. 13-23, Radom 2012.
 • The structure of the semantic network applied in searching fuzzy knowledge. Prace Doktorantów Články Doktorandů, s. 19-24, Opole 2012.
 • Rozmywanie i wyostrzanie wiedzy w wybranych sieciach semantycznych systemów produkcji, PAR 4/2012, s. 98-104, 2012.
 • Application of the fuzzy sets method for production systems description. Elektryka z. 68 Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2012.
 • The algorithm of knowledge defuzzification in semantic network. Information Systems Architecture and Technology, Networks Design and Analysis, s. 23-32, Wrocław, 2012.
 • Systemy regułowe wyostrzania wiedzy rozmytej. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2012.

2011

 • The problem of the evolutionary searching the Web by fuzzy automata. Elektryka z. 66 Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, nr 342/2011, s. 13-14, OW Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 • Rozmywanie i wyszukiwanie wiedzy rozmytej w sieciach semantycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, tom 1, s. 389-394, Gdańsk 2011.
 • Adekwatna defuzyfikacja wiedzy rozmytej w sieciach semantycznych. Materiały konferencyjne, XIII International PhD Workshop OWD, s. 249-254, Wisła 2011.