1. rodzaje baz danych - modele logiczne
 2. cechy bazy danych
 3. System zarządzania bazą danych DBMS - cechy
 4. język SQL - cechy, polecenia
 5. cechy, zalety serwera bazy danych
 6. struktura fizyczna bazy danych Oracle - jaki pliki są tworzone na dysku
 7. zarządzanie pamięcią operacyjną przez bazę danych Oracle, obszar SGA, procesy
 8. instancja Oracle
 9. struktura logiczna bazy danych Oracle
 10. relacyjny model danych - zasady, cechy
 11. klucze podstawowe i obce
 12. właściwości relacji
 13. związki między tabelami
 14. normalizacja bazy danych
 15. role i uprawnienia użytkowników
 16. typy danych
 17. obecne trendy w bazach danych