Część 1. Projekt bazy danych

Termin: 8.11 

Zakres projektu:

1.      Opis wycinka rzeczywistości – opisujemy słownie fragment rzeczywistości, dla którego będziemy wykonywać projekt bazy danych (około 0,5 strony A4)

2.      Wymagania funkcjonalne – lista wymagań funkcjonalnych użytkownika

3.      Wymagania niefunkcjonalne – lista wymagań niefunkcjonalnych użytkownika

4.      Schemat relacyjnej bazy danych – Model fizyczny bazy danych

5.      Opis Tabeli i kolumn w tych tabelach – opis co w danych kolumnach będzie przechowywane

 

Część 2. Podstawy SQL

Termin: 

Zakres projektu:

1.      Utworzenie relacyjnej bazy danych na podstawie projektu – skrypty tworzące bazę danych

2.      Operacje na tabelach – utworzenie 5 przykładowych skryptów SQL związanych z operacjami na tabelach np. zmiana nazwy tabeli, kolumn, usuwanie kolumn itp.

3.      Operacje na danych – utworzenie skryptów SQL związanych z uzupełnianiem danych w tabelach tak aby w każdej tabeli było przynajmniej 5 wierszy, dodatkowo zaprezentować przykład modyfikacji i usuwania danych w tabelach,

4.      Wyświetlanie zawartości tabel

a.      Zwykłe  - utworzyć 5 przykładowych zapytań (select) do bazy danych

b.     Zapytania z funkcjami - utworzyć 10 przykładowych zapytań (select) do bazy danych zawierających różne funkcje (numeryczne, agregujące, znakowe, daty)

c.      Złączenia - utworzyć 5 przykładowych zapytań (select) do bazy danych zawierających złączenia

d.     Podzapytania - utworzyć 5 przykładowych zapytań (select) do bazy danych zawierających podzapytania

5.      Sekwencje – utworzenie przykładowej sekwencji oraz wykorzystanie jej w opisywanej bazie np. do auto-inkrementacji wartości klucza podstawowego w tabeli.  

6.      Utworzenie i modyfikacja widoków – stworzenie 3 widoków do bazy danych.

Baza ma być w Oracle lub MSSQL Server

Oracle Tutorial: https://www.oracletutorial.com/getting-started/

Programy do projektowania BD (i generowania kodu):

Materiały pomocnicze:

  1. wprowadzenie
  2. modyfikacje
  3. selecty 1
  4. selecty 2
  5. zlaczenia
  6. podzapytania
  7. widoki