Przenosimy się na platformę estudia gdzie mają Państwo też inne kursy.

wykłady dla grupy polskiej i angielskiej: https://estudia.we.po.opole.pl/moodle/course/view.php?id=473

ćwiczenia dla grupy polskiej i angielskiej: https://estudia.we.po.opole.pl/moodle/course/view.php?id=474

Tydzień 10.03.2020-13.03.2020

wykład w j polskim NSI_1b_pojecia.pdf

wykład w j angielskim NSI_ANG_1b.pdf

ćwiczenia wszystkie grupy: skrypt_r2_28listopada.pdf - do przeanalizowania typy funkcji przynależności str. 21-27. Do zrobienia samodzielnie przykłady 2.1-2.4 i sprawdzenie z rozwiązaniem w skrypcie.

 

Zagadnienia na kolokwium - wykład

1. Pojęcia: sztuczna inteligencja, silna i słaba sztuczna inteligencja, system uczący się. system samoadaptacyjny, reprezentacja wiedzy, wnioskowanie, baza wiedzy, system ekspertowy, system oparty o wiedzę, inżynieria wiedzy

2. Zastosowania sztucznej inteligencji

3. Sieci neuronowe:zastosowania, cechy, budowa sztucznego neuronu, rodzaje sieci neuronowych, uczenie sieci neuronowych

4. Zastosowania logiki rozmytej

5. Pojęcie zbioru rozmytego (funkcja przynależności)

6. Zmienna lingwistyczna

7. Relacja rozmyta

8. Wnioskowanie - przeprowadzenie wnioskowania rozmytego Mamdaniego wg algorytmu

9. Algorytmy genetyczne