Ćwiczenie 2 - termin 18.11.2018

Ćwiczenie 3 - termin 16.12.2018

Ćwiczenie 5 - termin 20.01.2019

Oddajemy w wersji elektronicznej sprawozdanie w pdf.

Zagadnienia na kolokwium - wykład

1. Pojęcia: sztuczna inteligencja, silna i słaba sztuczna inteligencja, system uczący się. system samoadaptacyjny, reprezentacja wiedzy, wnioskowanie,

baza wiedzy, system ekspertowy, system oparty o wiedzę, inżynieria wiedzy

2. Zastosowania sztucznej inteligencji

3. Sieci neuronowe:

  • zastosowania
  • cechy
  • budowa sztucznego neuronu
  • rodzaje sieci neuronowych
  • uczenie sieci neuronowych

4. Zastosowania logiki rozmytej

5. Pojęcie zbioru rozmytego (funkcja przynależności)

6. Zmienna lingwistyczna

7. Relacja rozmyta

8. Wnioskowanie - przeprowadzenie wnioskowania rozmytego Mamdaniego wg algorytmu

9. Algorytmy genetyczne