Ćwiczenie 2 - termin 16.11

Ćwiczenie 3 - termin 14.12

Ćwiczenie 5 - termin 25.01

Oddajemy w wersji elektronicznej sprawozdanie w pdf.

Zagadnienia na kolokwium - wykład

1. Pojęcia: sztuczna inteligencja, silna i słaba sztuczna inteligencja, system uczący się. system samoadaptacyjny, reprezentacja wiedzy, wnioskowanie, baza wiedzy, system ekspertowy, system oparty o wiedzę, inżynieria wiedzy

2. Zastosowania sztucznej inteligencji

3. Sieci neuronowe:zastosowania, cechy, budowa sztucznego neuronu, rodzaje sieci neuronowych, uczenie sieci neuronowych

4. Zastosowania logiki rozmytej

5. Pojęcie zbioru rozmytego (funkcja przynależności)

6. Zmienna lingwistyczna

7. Relacja rozmyta

8. Wnioskowanie - przeprowadzenie wnioskowania rozmytego Mamdaniego wg algorytmu

9. Algorytmy genetyczne